Raf Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Raf danışmanlığı amacı raf sisteminin kişinin ihtiyaçlarına ve deponun durumuna göre tasarlanmasıdır. Raf danışmanlığı ayrıca raf sisteminin güvenliği, sistemin depoya uygunluğu, sistemin depo kapasitesine uygunluğu ve esnekliği, istiflenecek olan malzemenin yük ağırlığına uygunluğu gibi işlemlerde de son derece faydalı ve gerekli bir hizmettir. 

Raf Sistemi Danışmanlığı Süreçleri Nelerdir? 

Raf sistemi danışmanlığı süreçleri kişinin ihtiyacına ve deponun durumuna göre değişmek ile birlikte genel olarak aşağıdaki süreçleri kapsar: 

 • Müşteri ihtiyaçlarının uzmanlar tarafından analiz edilip belirlenmesi 
 • Deponun ve ürünün durumuna göre en uygun raf sisteminin belirlenmesi 
 • Belirlenen raf sistemine uygun elemanların seçilmesi 
 • Uygun görülen elemanların tedarik edilmesi için tedarikçi bulunması 
 • Tedarikçi ile alıcı arasındaki ihale şartnamesinin oluşturulması 
 • Tedarikçi seçim prensiplerinin belirlenmesi 
 • Tedarikçi kişiler ile pazarlık sürecine eşlik edilmesi 
 • Tedarikçi kişinin belirlenmesi 
 • Raf sistemi sürecinin baştan sonra planlanması 
 • Raf sisteminin denetimi ve raf sisteminin kabul sürecine eşlik edilmesi 


Raf Sistemleri Nedir? 

Raf sistemleri depolama aracılığı ile yerden tasarruf edilmesi durumu göz önüne alınarak düşey bileşenlerden oluşan mekanik statik yapılardır.  

Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır? 

Depolama ve raf sistemleri periyodik kontrolü yapılma aşamaları şöyledir: 

 • Depo sahibi kişi tarafından hazırlanmış olan hazırlık kılavuzu danışmanlık yapacak firmaya bildirilir.  
 • Bu kılavuz danışmanlık firmasındaki ilgili kişiye ulaştırılarak bu kişi tarafından inceleme yapılması sağlanır. 
 • Raf danışmanlığı tarafından muayene öncesi işlemler için depo sahibinden ve yetkili birim elemanından gerekli ön bilgiler alınır. 

Bu işlemin ardından yapılacak olan 3 çeşit muayene ile raf sistemlerinin kontrolü yapılmış olur. Bu muayeneler şunlardır: 

 • Sistemin göz ile muayenesi 
 • Sistemin boyutsal muayenesi 
 • Statik yük testi 


Sistemin Göz ile Muayenesi Nasıl Yapılır 

Sistemin göz ile muayenesi raf sisteminin kompartıman, bölüm ve sıra miktarları, üreticisi, üretim yılı, rafın kullanım talimatlarına uygunluğu gibi bilgileri içeren statik analiz raporunun yetkili kişiden istenmesi ile başlar. Ardından yapıda bulunan çelik konstrüksiyon kısmın darbelere dayanıklılığı, kompartımanlarda bulunan çapraz bağlantıların durumu, tüm bağlama elemanlarının ve bileşenlerin durumu ile özellikle taban plakası ve dik bağlantılara kiriş gibi verilerin incelenmesi ile devam eder. Sonrasında ise yükün kolonlara yakın noktalarda sebep olduğu etkiler dikkatlice incelenir. Malzeme ve kaynakların kalitesi ve malzemenin mukavemet durumu incelenir. Son olarak da depo zemininin durumu incelenir ve rapor edilerek eksik görülen yerlerin düzeltilmesi istenir. 

Sistemin Boyutsal Muayenesi Nasıl Yapılır? 

Sistemin boyutsal muayenesi sırasıyla dikmelerin geometrik durumlarının muayenesi, kompartımanlarda bulunan çaprazların mesafelerinin eşitliğinin incelenmesi ve bölümlerin yataylarında bulunan açıların incelenmesi işlemleri yapılarak son bulur.  

Statik Yük Testi Nasıl Yapılır? 

Statik yük testi ilgili kişiler tarafından bildirilen raporda bulunan yük taşıma kapasitesinin 1.25 katının kompartımana yüklenmesi ile oluşacak değişimlerin gözlenmesi yöntemiyle yapılır. 

Tüm bu yapılan testler ile birlikte kişinin almış olduğu raf danışmanlığı hizmeti, deponun kullanım ömrünü ve güvenliğini arttıracak şekilde önlemler alınması ile son bulur.  

PROJELERİMİZLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN