Depo Sistemleri Kurulumu

Depo Sistemleri Kurulumju

Depo sistemlerinin kurulması için sistematik şekilde hareket etmek gerekir. Kurulum aşamasına dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğu gibi kurallara göre sistemi kurmak da gerekir. Depo raf sistemleri kurulumu yapılmadan önce sistemin hazırlanması gerekir. Sistem ise hem sipariş detaylarına hem de depo sistemlerinin kullanılacağı alana göre belirlenir. 

Depo alanı için gerekli ihtiyaçlar belirlendikten sonra kurulumun ölçülerinden tasarımına kadar birçok detay ortaya çıkar. Bu detayların belirlenmesiyle depo sistemlerinin üretilmesine başlanır ve ardından kurulum yapılır. Depo sistemleri kurulurken altyapı çalışmaları tamamlanmadan önce depo sistemlerinin kullanılmaya başlanması önemlidir. Depo raf sistemi kurmak için tüm ön hazırlık süreçlerinin tamamlanmış olması gerekir. 

Depo Sistemleri Kurulumu Nasıl Yapılır? 

Depo sistem kurulumunun yapılışı esnasında izlenmesi gereken ön ve son süreçler şunlardır: 

  • Hazırlık: Depo sistemleri kurulumu yapılmadan önce ihtiyaca ve beklentiye uygun hazırlık yapılmalıdır. Hazırlık aşamasının içerisinde ihtiyaçların öğrenilmesi, sistem ile kullanılacak ürünler hakkında bilgi alınması ve depo sisteminin kullanılacağı alan ölçülerine sahip olunması gibi kriterler vardır. 
     
  • Altyapı ve Tasarım: Altyapı çalışmaları elde edilen bilgiler ile başlatılır ve ardından tasarıma geçilir. Elde edilen bilgiler ışığında tasarımın ihtiyaca yönelik hazırlanması gerekir. Tasarım esnasında sistemin boyutlarından rafların ölçülerine kadar her bir unsur göz önünde bulundurulur.
     
  • Üretim ve Kurulum: Tasarım aşaması tamamlandıktan sonra depo sistemlerinin kurulumuna geçilir. Üretim ve kurulum aşamaları birbiriyle entegredir. Üretim tamamlandıktan sonra kurulum yapılır. Bu kurulum çoğunlukla işletmenin kendi üretim alanında gerçekleştirilen ön kurulumdur. 
     
  • Son Test: Üretim ve kurulum aşaması tamamlandıktan sonra son test yapılır. Son test üretilen sistemi onay verilmesi içindir. Herhangi bir aksaklık, hasar ya da hata ile karşılaşılmıyor ve ürünler ile doğru şekilde kullanılabiliyor ise bu durumda hazırlanan depo sistemleri onaylanır ve sipariş veren yere teslim edilir. 


Depo Sistemleri Kurulum Kriterleri Nelerdir? 

Depo sistemlerinin kurulum kriterleri göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Üretim için gereken ihtiyaçlar belirlenmeden önce kuruluma başlanmalıdır. Aynı zamanda depo işlemleri yapılırken bu esnada öncelik her zaman testlere ve deneyime verilmelidir. 

Depo raf sistemi kurulum kriterlerinden en önemlisi ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve bilgilerin doğru şekilde alınmasıdır. Eksik ya da hatalı bilgiyle sürece başlandığı takdirde geri dönülmesi hem maliyet açısından hem de zaman açısından zor bir sürece girilebilir. Depo sistemi kurmak için öncelik her zaman doğru bilgiyi almaya ve ihtiyaçları net şekilde tespit etmeye verilmelidir. 

Depo Sistemleri Kurulumunda Kim Görev Alır? 

Depo raf sistemin kurulum ekipleri çoğunlukla biden fazla kişiden oluşur. Uzman bir ekip tarafından yönetilen depo sistemlerinin kurulum aşamasında tecrübeli kişiler yer alır. Depo raf sistemlerinin kurulumu yapılırken uzmanlar tarafından yapılan yönlendirmeler göz önünde tutulur. Dolayısıyla görevlendirme esnasında kişilerin hem eğitimini hem de tecrübe sahibi olmasına önem verilmelidir. 

Mühendis, kurulum uzmanları, tasarımcılar, personel kadrosu ve bunların yanı sıra proje yönetim uzmanının da süreçte yer alması tavsiye edilir. Depo sistemi kurmak için alanında uzman isimlere yer vermek önemlidir. Hata payına yer bırakmamak adına tecrübeli kişiler ve sürecin her aşamasında görev almış yetkili kişilerin yer almasına öncelik verilmelidir. 

 

PROJELERİMİZLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN